Naziv projekta: Povećanje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosi tvrtke HITRA produkcija dokumenata d.o.o. (šifra projekta: KK.03.2.1.05.0014)

Sažetak projekta: HITRA pruža uslugu produkcije transakcijskih dokumenata koja uključuje informatičku pripremu korisničkih podataka, ispis dokumenata, insertiranje u kuvertu i pripremu za distribuciju. Dosegla je svoj maksimum po pitanju količine posla koju može odraditi na postojećoj tehnologiji te stoga kreće u povećanje kapaciteta i konkuretnosti proizvodnje, ulaganjem u novi sustav za ispis iz role, doradnu opremu, sustav za kuvertiranje, kamere za sustav za kuvertiranje te povezani IT softver i hardver. Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, što uključuje održiv rast i razvoj, te povećanje konkurentnosti tvrtke.

Opći cilj: Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Svrha projekta (opći cilj): Povećanje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti tvrtke HITRA produkcija dokumenata d.o.o.

Očekivani rezultati:

   Značajno povećan kapacitet sustava za ispis
   Značajno povećan kapacitet za kuvertiranje
   Povećana produktivnost integracijom nove opreme i edukacijom djelatnika
   Povećana resursna učinkovitost

Projekt uspješno proveden koristeći bespovratna sredstva EFRR, poštivajući sva pravila Ugovora te provedene mjere informiranja i vidljivosti o projektu sufinanciranom od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.
Realizacijom ulaganja omogućiti će se jačanje konkurentnosti društva i povećanje zaposlenih (za 5), prihoda (za 46 %) i povećanje prihoda od izvoza (za 34%).

Ukupna vrijednost projekta: 13.376.054,02 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.376.054,00 HRK

Ukupni iznos koji sufinacira EU: 6.102.449,29 HRK

Razdoblje provedbe projekta: Od 04. srpnja 2016. do 04. srpnja 2017.

"Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020"

Kontakt osoba za više informacija: Marijo Kardum marijo.kardum@hpdoc.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: www.strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost društva Hitra produkcija dokumenta d.o.o.


eu eu