Naše usluge

Omogućavaju Vam da budete najbolji u onom najvažnijem — načinom na koji vas korisnici doživljavaju. Zajedno vašu komunikaciju možemo napraviti personaliziranom, pametnom, modernom i sigurnom.

Pametni dokumenti

Vaši dokumenti ne moraju sadržavati jedino zakonom propisane informacije. Dokumenti koje šaljete svojim korisnicima, bili oni računi ili dopisi, prilika su da s korisnicima komunicirate na pametan i personaliziran način. Mi vam u tome možemo pomoći našim iskustvom, znanjem i tehnologijama.

Koristimo najbolje na tržištu dostupne alate (Leader u Gartner Magic Quadrant i Forrester Wave) i imamo višegodišnje iskustvo u spajanju različitih izvora podataka u jedan konsolidirani data stream iz kojeg nastaju dokumenti za digitalnu distribuciju, arhiviranje ili slanje u papirnatom obliku.

Naš sustav za kreiranje pametnih dokumenata je automatiziran s mogućnošću povezivanja svih izvora podataka (transakcijske baze, billing sustavi, CRM), personalizacije, odobravanja uzoraka (preview i approval), generiranja više milijuna dokumenata u roku nekoliko sati, a uvid u sve korake procesa omogućen je kroz naš B2B web portal.

Godišnje kreiramo više od 100.000.000 dokumenata, a ako ste zainteresirani učiniti svoje dokumente pametnima pošaljite nam Vaš upit s više detalja na hpd@hpdoc.hr.

Ispis i kuvertiranje

Papir je i dalje važan, nerijetko i izrazito dominantan kanal komunikacije s korisnicima. Iz tog razloga svim svojim klijentima omogućavamo ispis i kuvertiranje dokumenata na našoj opremi i u našem print centru. Najveći smo print centar u Hrvatskoj i u mogućnosti smo sve Vaše dokumente, koliko god ih bilo, ispisati i kuvertirati u roku od 24h.

Naši dnevni kapaciteti omogućavaju ispis više od 5.000.000 stranica i kuvertiranje više od 1.500.000 kuverti. Ispis je moguć crno bijeli ili u boji, a uz standardno kuvertiranje ispisanih dokumenata, omogućavamo i selektivno insertiranje promotivnih materijala (letaka), presavijanje i izradu kupona i plastičnih kartica.

USLUGA eDOKUMENTI

eDokumenti je servis za izradu i razmjenu elektroničkih računa (eRačun). Usklađen je s hrvatskim zakonima, a posebice sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi te je kao takav pogodan za razmjenu putem Centralne platforme.

Servis pruža mogućnost izdvajanja podatka i njihovu transformaciju u eRačun ili drugi dokument te njihovu razmjenu. Svi navedeni procesi se odvijaju sukladno standardima propisanim europskom normom za eRačune i hrvatskim zakonima (xml prema UBL2.1 shemi, potpisivanje digitalnim certifikatom, apliciranje vremenskog žiga, vizualizacija i dr.). Također omogućuje povezivanje na vaše sustave za obradu i izdavanje računa u svrhu automatizirane razmjene dokumenata ili samostalno korištenje putem online sučelja.

Osim samog usklađivanja sa zakonom koji obuhvaća B2G segment, nova usluga omogućuje izdavanje i razmjenu računa u B2B i B2C segmentu čime se može znatno pojednostavniti (automatizirati) proces izdavanja i razmjene elektroničkih računa te ostvariti značajne uštede.

Usluga i-Račun

i-Račun = internet račun omogućava uštede na troškovima ispisa i kuvertiranja i distribucije računa, ali još važnije i napredniju interakciju s korisnicima. Putem usluge i-Račun korisnici svoje račune dobivaju u obliku e-Računa, a plaćaju ih putem e-Uplatnice kroz internetsko ili mobilno bankarstvo. Sve bez kopiranja, slikanja ili, ako još ima i toga, prepisivanja s papira.

Usluga se sastoji od 5 podusluga:

  1. e-Identiteta
  2. e-Uplatnice
  3. e-Računa ili nekog drugog e-Dokumenta (npr. e-Obavijesti, e-Letka)
  4. e-Povratnice
  5. e-Arhive

Usluga je dostupna u 5 banaka i za više od 60 izdavatelja računa, a dodatni detalji o usluzi dostupni su na našoj web stranici i-Račun posebno posvećenoj svim detaljima usluge i načinu korištenja.

Elektronička arhiva

U vlastitom podatkovnom centru i dodatno u backup podatkovnom centru, omogućavamo pohranu dokumenata u elektroničkom obliku (PDF, AFP, XML) te njihovu dostupnost putem B2B web portala ili API-a za integraciju s Vašim CRM-om, DMS-om ili web portalom.

Usluga elektroničke arhive omogućava Vam da sami ne kupujete diskovni prostor za pohranu više TB PDF-ova, a da istovremno u svakom trenutku imate mogućnost pronalaska svakog dokumente kojeg ste poslali svojim korisnicima. Dokumenti su izgledom identični onome što ste prije više mjeseci ili godina poslali korisnicima u papirnatom ili digitalnom obliku (sadrže sav tekst, slike i bar kodove koji su se nalazili na poslanom dokumentu).

Komunikacijski čvor

Kanala za komunikaciju svakim je danom sve više - internet, papir, e-mail, SMS, izravna terećenja - upravljati i održavati ih svakim danom je sve izazovnije, a želja i upita korisnika je sve više. Naša usluga komunikacijskog čvora omogućava Vam da na jednom mjestu vidite sve detalje komunikacije s korisnikom, što je korisniku poslano, kada, kojim kanalom, koji je bio sadržaj komunikacije, kakav je status komunikacije (da li je komunikacija bila uspješna ili recimo slanje e-maila nije uspjelo).

Putem našeg B2B web portala omogućen je uvid u sve detalje komunikacije, ali i definiranje preferiranih kanala ovisno o željama i danim privolama korisnika te optimizacija troškova kroz definiranje pravila za komunikaciju, ako je komunikacija s određenim korisnicima istovremeno moguća kroz različite kanale (npr. e-mail i papir).

Fuzija podataka i digitalizacija poslovanja

Za naše klijente razvijamo različite IT usluge iz segmenta elektroničkog poslovanja - e-Aukcije, e-Nabave, blockchain sustave, sustave za upravljanje dokumentima. Fokusirani smo na stvaranje dodatne vrijednosti iz fuzije podataka dostupnih u različitim izvorima (bazama, logovima) i u različitim formatima sve kako bi poslovanje naših klijenata digitalizirali ili barem učinili potpuno personaliziranim i prilagođenim krajnjem korisniku.

Ako ste zainterisirani saznati što možemo učiniti s Vašim podacima i kako Vam možemo pomoći u digitalizaciji poslovanja pošaljite nam Vaš upit s Vašim očekivanjima na hpd@hpdoc.hr.


eu eu