Naši klijenti

Naši klijenti su 7 od 10 najvećih hrvatskih banaka, 8 od 10 najvećih hrvatskih osiguravajućih kuća, 5 najvećih telekoma, više od 50 komunalnih društava i gradova, retail sektor i mnogi drugi. Dio popisa naših klijenata možete pronaći na ovoj web stranici.

eu eu